Một phản hồi thống nhất chống lại chương trình nghị sự của chủ nghĩa toàn cầu

MỘT BƯỚC ĐẾN MỘT LÚC, chung tay, chúng ta đang bước ra khỏi xã hội toàn cầu hóa mà họ đang cố nô dịch chúng ta.

Phi hành đoàn khởi động Reignite Freedom

Mike Yeadon

UK

Jimmy Levy

Hoa Kỳ

Morgan C Jonas

Úc

Amanda Forbes

Canada

Tiến sĩ Robert Malone

Hoa Kỳ

Tiến sĩ Peter McCullough

Hoa Kỳ

Robert Kennedy Jr.

Hoa Kỳ

Monica Smit

Úc

Christina Anderson

Germany

Michael Matt

Hoa Kỳ

Alexander Tschugguel

Áo

THAM GIA CUỘC ĐI BỘ TOÀN CẦU

  • Mọi thông tin chi tiết về sự kiện sẽ sớm ra mắt…

ĐĂNG KÝ nhận bản tin

THAM GIA PHONG TRÀO

Hai trường sau đây là tùy chọn. Chúng tôi có các sự kiện địa phương và các nhóm trên toàn thế giới. Nếu chúng tôi biết tiểu bang/tỉnh của bạn, bạn sẽ nhận được các cập nhật về sự kiện đó.

Không thấy biểu mẫu? Thay vào đó, bạn có thể điền vào biểu mẫu tại đây: https://reigniteworldfreedom.activehosted.com/f/13