Một phản hồi thống nhất chống lại chương trình nghị sự của chủ nghĩa toàn cầu

MỘT BƯỚC ĐẾN MỘT LÚC, chung tay, chúng ta đang bước ra khỏi xã hội toàn cầu hóa mà họ đang cố nô dịch chúng ta.

- đã tham gia cùng chúng tôi cho đến nay -

0
đã tham gia TỪ HƠN 102 QUỐC GIA

Phi hành đoàn khởi động Reignite Freedom

THAM GIA CUỘC ĐI BỘ TOÀN CẦU

  • Mọi thông tin chi tiết về sự kiện sẽ sớm ra mắt…

muốn làm việc với chúng tôi không?

Chúng tôi không mời bạn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi mời bạn LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI.

RWF không muốn tiếp quản bất cứ thứ gì. Chúng tôi tin tưởng vào sự phân quyền. Chúng tôi chỉ muốn KẾT NỐI mọi người để họ có thể cộng tác thông qua giao tiếp hiệu quả và an toàn. 

Chúng tôi sẽ không quản lý vi mô hoặc kiểm soát bất cứ điều gì. Một khi các nhóm được thành lập, họ có thể làm những gì họ muốn. Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra những gợi ý. Điều quan trọng là tập hợp những người phù hợp lại với nhau, phần còn lại là tùy thuộc vào họ.

Chúng tôi đã có sẵn các quy trình có thể tạo điều kiện giao tiếp chiến lược, giúp truyền bá các sáng kiến ​​trên toàn cầu, đồng thời đưa ra các nguồn lực và đề xuất khi cần thiết.

Các tổ chức sẽ không đánh mất bản sắc, thương hiệu hoặc quyền tự chủ của mình. Đó là cơ hội để chia sẻ tài nguyên và thúc đẩy trở lại cùng nhau.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực về vấn đề này và không thể nhận thêm bất kỳ cộng tác viên nào vào lúc này.

ĐĂNG KÝ nhận bản tin

THAM GIA PHONG TRÀO

Không thấy biểu mẫu? Thay vào đó, bạn có thể điền vào biểu mẫu tại đây: https: //reigniteworldfreedom.activehosted.com/f/1