כתב ויתור

עודכן לאחרונה: יולי 30, 2022

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שיש בהן אותיות ראשוניות יש משמעות שהוגדרה בתנאים הבאים. ההגדרות שלהלן יהיו בעלות אותה משמעות ללא קשר אם הן מופיעות בלשון יחיד או בלשון רבים.

הגדרות

למטרות כתב ויתור זה:

  • חברה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בכתב ויתור זה) מתייחס ל-Reignite World Freedom Pty Ltd, Port Melbourne, VIC 3207.
  • שֵׁרוּת מתייחס לאתר.
  • אתה פירושו האדם הניגש לשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש לשירות או משתמש בשירות, לפי העניין.
  • אתר מתייחס ל-Regnite World Freedom, נגיש מ https://reignitefreedom.com/

כתב ויתור

המידע הכלול בשירות נועד למטרות מידע כללי בלבד.

החברה אינה לוקחת על עצמה אחריות לטעויות או השמטות בתוכן השירות.

בשום מקרה החברה לא תישא באחריות לכל נזק מיוחד, ישיר, עקיף, תוצאתי או מקרי או כל נזק שהוא, בין אם בפעולה של חוזה, רשלנות או עוולה אחרת, הנובעים או בקשר עם השימוש בשירות. או התוכן של השירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים בתכנים בשירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כתב ויתור זה נוצר בעזרת ה מחולל ויתור.

החברה אינה מתחייבת שהשירות נקי מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

הצהרת קישורים חיצוניים

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם מסופקים או מתחזקים על ידי החברה או קשורה בדרך כלשהי.

שים לב כי החברה אינה מתחייבת לדיוק, לרלוונטיות, לזמינותם או לשלמותם של כל מידע באתרים חיצוניים אלה.

הצהרת שגיאות ומחדלים

המידע שניתן על ידי השירות הוא להכוונה כללית בנושאים בעלי עניין בלבד. גם אם החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות כדי להבטיח שתוכן השירות יהיה עדכני ומדויק כאחד, עלולות להתרחש טעויות. בנוסף, לאור האופי המשתנה של החוקים, הכללים והתקנות, ייתכנו עיכובים, השמטות או אי דיוקים במידע הכלול בשירות.

החברה אינה אחראית לכל שגיאה או מחדל, או לתוצאות המתקבלות משימוש במידע זה.

כתב ויתור על שימוש הוגן

החברה רשאית להשתמש בחומר המוגן בזכויות יוצרים שלא תמיד אושר במפורש על ידי בעל זכויות היוצרים. החברה מספקת חומר כזה לביקורת, הערות, דיווח חדשותי, הוראה, מלגה או מחקר.

החברה מאמינה כי הדבר מהווה "שימוש הוגן" בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים כאמור בסעיף 107 לחוק זכויות היוצרים של ארצות הברית.

אם אתה רוצה להשתמש בחומר המוגן בזכויות יוצרים מהשירות למטרות שלך החורגות משימוש הוגן, עליך לקבל אישור מבעל זכויות היוצרים.

הצהרות ביטוי מבוטאות

השירות עשוי להכיל דעות ודעות שהם אלה של המחברים ואינם משקפים בהכרח את המדיניות או העמדה הרשמית של כל מחבר, סוכנות, ארגון, מעסיק או חברה אחרים, לרבות החברה.

הערות המתפרסמות על ידי המשתמשים הינן באחריותם הבלעדית והמשתמשים ייקחו את מלוא האחריות, האחריות והאשמה לכל הוצאת דיבה או התדיינות הנובעת ממשהו שנכתב או כתוצאה ישירה של משהו שנכתב בהערה. החברה אינה אחראית לכל הערה שפורסמה על ידי משתמשים ושומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תגובה מכל סיבה שהיא.

אין הצהרת אחריות

המידע על השירות ניתן מתוך הבנה שהחברה אינה עוסקת בזאת במתן ייעוץ ושירותים משפטיים, חשבונאיים, מסים או אחרים. כיוון שכך, אין להשתמש בו כתחליף להתייעצות עם יועצים מקצועיים לחשבונאות, מס, משפטיים או יועצים מוסמכים אחרים.

בשום מקרה החברה או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו הנובע או בקשר עם הגישה או השימוש שלך או חוסר היכולת לגשת לשירות או להשתמש בו.

הצהרת "שימוש על אחריותך בלבד"

כל המידע בשירות מסופק "כמות שהוא", ללא ערובה לשלמות, דיוק, עמידה בזמנים או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה, וללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק אחריות על ביצועים, סחירות והתאמה למטרה מסוימת.

החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי מישהו אחר בגין כל החלטה שהתקבלה או פעולה שתבוצע בהסתמך על המידע שיימסר על ידי השירות או בגין כל נזק תוצאתי, מיוחד או דומה, גם אם ייוודע לה האפשרות לנזקים כאלה.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי כתב ויתור זה, תוכל ליצור איתנו קשר: