Fyrirvari

Síðast uppfært: júlí 30, 2022

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástöfuð hafa merkingu skilgreind við eftirfarandi skilyrði. Eftirfarandi skilgreiningar hafa sömu merkingu óháð því hvort þær birtast í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Að því er varðar þennan fyrirvara:

  • fyrirtæki (vísað til sem annað hvort „Fyrirtækið“, „Við“, „Við“ eða „Okkar“ í þessum fyrirvara) vísar til Reignite World Freedom Pty Ltd, Port Melbourne, VIC 3207.
  • þjónusta vísar á heimasíðuna.
  • Þú merkir einstaklinginn sem hefur aðgang að þjónustunni, eða fyrirtækið, eða annar lögaðili fyrir hönd sem slíkur einstaklingur hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eftir því sem við á.
  • Vefsíða vísar til Reignite World Freedom, aðgengilegt frá https://reignitefreedom.com/

Fyrirvari

Upplýsingarnar í þjónustunni eru eingöngu ætlaðar til almennra upplýsinga.

Fyrirtækið tekur enga ábyrgð á villum eða aðgerðaleysi í innihaldi þjónustunnar.

Í engu tilviki ber fyrirtækið ábyrgð á sérstökum, beinum, óbeinum, afleiddum eða tilfallandi tjónum eða tjóni af neinu tagi, hvort sem það er í samningsgerð, vanrækslu eða annarri skaðabót, sem stafar af eða í tengslum við notkun þjónustunnar. eða innihaldi þjónustunnar. Fyrirtækið áskilur sér rétt til að bæta við, eyða eða breyta innihaldi þjónustunnar hvenær sem er án fyrirvara. Þessi fyrirvari hefur verið búinn til með hjálp Fyrirvari rafall.

Fyrirtækið ábyrgist ekki að þjónustan sé laus við vírusa eða aðra skaðlega hluti.

Fyrirvari um ytri tengla

Þjónustan getur innihaldið hlekki á ytri vefsíður sem ekki eru veittar eða viðhaldið af eða á nokkurn hátt tengd fyrirtækinu.

Vinsamlegast athugaðu að fyrirtækið ábyrgist ekki nákvæmni, mikilvægi, tímanleika eða fullkomni upplýsinga á þessum ytri vefsíðum.

Fyrirvarar um villur og vanrækslu

Upplýsingarnar sem þjónustan gefur eru eingöngu til almennrar leiðbeiningar um hagsmunamál. Jafnvel þótt fyrirtækið geri allar varúðarráðstafanir til að tryggja að innihald þjónustunnar sé bæði núverandi og nákvæmt, geta villur komið upp. Auk þess, í ljósi breytts eðlis laga, reglna og reglugerða, geta verið tafir, vanræksla eða ónákvæmni í upplýsingum sem eru á þjónustunni.

Fyrirtækið ber ekki ábyrgð á villum eða aðgerðaleysi, eða þeim árangri sem náðst hefur við notkun þessara upplýsinga.

Fyrirvari um sanngjarna notkun

Fyrirtækið getur notað höfundarréttarvarið efni sem hefur ekki alltaf verið sérstakt leyfi frá eiganda höfundarréttar. Félagið gerir slíkt efni aðgengilegt til gagnrýni, athugasemda, fréttaflutnings, kennslu, námsstyrkja eða rannsókna.

Fyrirtækið telur að þetta sé „sanngjörn notkun“ á slíku höfundarréttarvarðu efni eins og kveðið er á um í kafla 107 í lögum um höfundarrétt Bandaríkjanna.

Ef þú vilt nota höfundarréttarvarið efni frá þjónustunni í þínum eigin tilgangi sem gengur lengra en sanngjarna notkun verður þú að fá leyfi frá höfundarréttareiganda.

Skoðanir tjáð fyrirvari

Þjónustan getur innihaldið skoðanir og skoðanir sem eru skoðanir höfunda og endurspegla ekki endilega opinbera stefnu eða stöðu nokkurs annars höfundar, stofnunar, samtaka, vinnuveitanda eða fyrirtækis, þar með talið fyrirtækisins.

Athugasemdir sem notendur birta eru alfarið á þeirra ábyrgð og notendur munu taka fulla ábyrgð, ábyrgð og sök á hvers kyns meiðyrðum eða málarekstri sem leiðir af einhverju sem er skrifað í eða sem bein afleiðing af einhverju sem skrifað er í athugasemd. Fyrirtækið er ekki ábyrgt fyrir athugasemdum sem birtar eru af notendum og áskilur sér rétt til að eyða öllum athugasemdum af hvaða ástæðu sem er.

Engin fyrirvari um ábyrgð

Upplýsingarnar um þjónustuna eru veittar með þeim skilningi að fyrirtækið tekur ekki þátt í því að veita lögfræði-, bókhalds-, skatta- eða aðra faglega ráðgjöf og þjónustu. Sem slíkt ætti það ekki að koma í staðinn fyrir samráð við faglega bókhalds-, skatta-, lögfræðilega eða aðra hæfa ráðgjafa.

Í engum tilvikum skal fyrirtækið eða birgjar þess vera ábyrgir fyrir sérstökum, tilfallandi, óbeinum eða afleiddum skaða sem stafar af eða í tengslum við aðgang þinn eða notkun eða vanhæfni til að fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Fyrirvari „Notaðu á eigin ábyrgð“

Allar upplýsingar í þjónustunni eru veittar „eins og þær eru“, án trygginga fyrir heilleika, nákvæmni, tímanleika eða niðurstöðum sem fæst við notkun þessara upplýsinga og án ábyrgðar af neinu tagi, beinlínis eða óbeins, þar með talið, en ekki takmarkað við ábyrgð á frammistöðu, söluhæfni og hæfni í ákveðnum tilgangi.

Fyrirtækið verður ekki ábyrgt gagnvart þér eða neinum öðrum fyrir neinar ákvarðanir eða aðgerðir sem gripið er til í samræmi við þær upplýsingar sem þjónustan gefur eða fyrir afleiddar, sérstakar eða svipaðar skemmdir, jafnvel þótt ráðlagt sé um möguleika á slíku tjóni.

Hafa samband

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa fyrirvari geturðu haft samband við okkur: