Termos e condicións

Última actualización: xullo 30, 2022

Lea atentamente estes termos e condicións antes de usar o noso servizo.

Interpretación e definicións

Interpretación

As palabras das que se escribe a letra inicial en maiúscula teñen un significado definido nas seguintes condicións. As seguintes definicións terán o mesmo significado independentemente de que aparezan en singular ou en plural.

Definicións

Para os efectos destes Termos e condicións:

 • afiliar significa unha entidade que controla, está controlada por ou está baixo control común cunha parte, onde "control" significa a propiedade do 50% ou máis das accións, xuros ou outros títulos con dereito a voto para a elección de directivos ou outra autoridade de xestión.

 • conta significa unha conta única creada para Vostede para acceder ao noso Servizo ou partes do noso Servizo.

 • país refírese a: Victoria, Australia

 • compañía (referido como "a Compañía", "Nós", "Nós" ou "O noso" neste Acordo) refírese a Reignite World Freedom Pty Ltd, Port Melbourne, VIC 3207.

 • Dispositivo significa calquera dispositivo que poida acceder ao Servizo como un ordenador, un teléfono móbil ou unha tableta dixital.

 • Bens consulte os artigos ofrecidos á venda no Servizo.

 • Ordes significa unha solicitude de compra de mercadorías por nós.

 • servizo refírese ao sitio web.

 • Sinaturas referirse aos servizos ou ao acceso ao Servizo que a Compañía lle ofrece por subscrición.

 • Termos e condicións (tamén denominados "Termos") significa estes Termos e condicións que forman o acordo completo entre Vostede e a Compañía sobre o uso do servizo.

 • Servizo de medios sociais de terceiros significa calquera servizo ou contido (incluíndo datos, información, produtos ou servizos) proporcionado por un terceiro que poida ser mostrado, incluído ou posto a disposición polo Servizo.

 • sitio refírese a Reignite World Freedom, accesible desde https://reignitefreedom.com

 • vostede significa a persoa que accede ou usa o Servizo, ou a empresa, ou outra persoa xurídica en nome da cal esta persoa está accedendo ou usando o Servizo, segundo corresponda.

recoñecemento

Estes son os Termos e Condicións que regulan o uso deste Servizo e o acordo que opera entre Vostede e a Compañía. Estes Termos e Condicións establecen os dereitos e obrigas de todos os usuarios sobre o uso do Servizo.

O seu acceso e uso do Servizo está condicionado á súa aceptación e cumprimento destes Termos e condicións. Estes Termos e condicións aplícanse a todos os visitantes, usuarios e outras persoas que accedan ou usan o Servizo.

Ao acceder ou usar o servizo, acepta estar obrigado por estes termos e condicións. Se non está de acordo con calquera parte destes Termos e Condicións, non poderá acceder ao servizo.

Vostede representa que ten máis de 18 anos. A Compañía non permite aos menores de 18 anos usar o Servizo.

O seu acceso e uso do servizo tamén está condicionado á súa aceptación e cumprimento da Política de privacidade da empresa. A nosa Política de privacidade describe as nosas políticas e procedementos sobre a recollida, uso e divulgación da súa información persoal cando usa a Aplicación ou o sitio web e lle fala sobre os seus dereitos de privacidade e como a lei a protexe. Lea atentamente a nosa Política de privacidade antes de usar o noso servizo.

Realización de pedidos de mercadorías

Ao realizar un Pedido de Bens a través do Servizo, garante que vostede é legalmente capaz de celebrar contratos vinculantes.

A túa información

Se desexa facer un pedido de bens dispoñibles no Servizo, é posible que se lle solicite que proporcione certa información relevante para o seu pedido, incluíndo, sen limitación, o seu nome, o seu correo electrónico, o seu número de teléfono, o seu número de tarxeta de crédito, a data de caducidade de A túa tarxeta de crédito, o teu enderezo de facturación e a túa información de envío.

Vostede declara e garante que: (i) Ten o dereito legal de utilizar calquera tarxeta de crédito ou débito ou outro método de pago en relación con calquera Pedido; e que (ii) a información que nos proporciona é verdadeira, correcta e completa.

Ao enviar esa información, concédesnos o dereito de proporcionar a información a terceiros que procesan pagos para facilitar a finalización do seu pedido.

Cancelación da orde

Reservámonos o dereito de rexeitar ou cancelar o seu pedido en calquera momento por certos motivos, incluíndo, entre outros:

 • Dispoñibilidade de mercadorías
 • Erros na descrición ou nos prezos dos Bens
 • Erros no teu pedido
 

Reservámonos o dereito de rexeitar ou cancelar o seu pedido se se sospeita de fraude ou dunha transacción non autorizada ou ilegal.

Dereitos de cancelación do seu pedido

Calquera mercadoría que compre só se pode devolver de acordo con estes Termos e condicións e coa nosa Política de devolucións.

A nosa política de devolucións forma parte destes Termos e condicións. Lea a nosa Política de devolucións para obter máis información sobre o seu dereito a cancelar o seu pedido.

O seu dereito a cancelar un Pedido só se aplica aos Bens que se devolvan nas mesmas condicións en que os recibiu. Tamén debe incluír todas as instrucións dos produtos, documentos e envoltorios. Non se reembolsarán os bens que estean danados ou que non se atopen nas mesmas condicións en que os recibiu ou que se desgasten simplemente máis alá da apertura da embalaxe orixinal. Polo tanto, debes ter un coidado razoable dos Bens comprados mentres estean no teu poder.

Reembolsarémoslle no prazo máximo de 14 días a partir do día en que recibimos os bens devoltos. Usaremos os mesmos medios de pago que utilizou para o pedido e non incorrerá en ningunha taxa por ese reembolso.

Non terá dereito a cancelar un Pedido para a subministración de ningún dos seguintes Bens:

 • A subministración de Bens feitos segundo as súas especificacións ou claramente personalizados.
 • A subministración de mercadorías que, segundo a súa natureza, non son aptas para ser devoltas, deterioran rapidamente ou cando rematou a data de caducidade.
 • A subministración de Bens que non sexan aptos para a súa devolución por motivos de protección da saúde ou de hixiene e que foron desprecintados despois da entrega.
 • A subministración de mercadorías que, despois da entrega, segundo a súa natureza, están inseparablemente mesturadas con outros artigos.
 • A subministración de contido dixital que non se fornece nun soporte tanxible se a actuación comezou co seu consentimento expreso previo e recoñeceu a súa perda do dereito de cancelación.

Dispoñibilidade, erros e inexactitudes

Actualizamos constantemente as nosas ofertas de Bens no Servizo. Os Bens dispoñibles no Noso Servizo poden ter un prezo incorrecto, describirse de forma inexacta ou non estar dispoñibles, e é posible que experimentemos atrasos na actualización da información sobre os nosos Bens no Servizo e na nosa publicidade noutros sitios web.

Non podemos nin garantimos a exactitude nin a integridade de ningunha información, incluídos os prezos, as imaxes do produto, as especificacións, a dispoñibilidade e os servizos. Reservamo-nos o dereito de modificar ou actualizar a información e corrixir erros, inexactitudes ou omisións en calquera momento sen previo aviso.

Envío e prazos

O tempo de produción do pedido depende de varios factores, como a época do ano, o estado do stock do produto e o tamaño do pedido. Case todos os pedidos envíanse nun prazo de 2 a 7 días hábiles desde a data de envío do pedido.

Para envíos internacionais, espera de 10 a 30 días.

Sinaturas

Período de subscrición

O Servizo ou algunhas partes do Servizo só están dispoñibles cunha subscrición de pago. Facturaráselle por adiantado de forma recorrente e periódica (como diaria, semanal, mensual ou anualmente), dependendo do tipo de plan de subscrición que seleccione ao comprar a subscrición.

Ao final de cada período, a súa subscrición renovarase automaticamente nas mesmas condicións, a menos que a cancele ou a Compañía a cancele.

Cancelacións de subscrición

Podes cancelar a renovación da túa subscrición a través da páxina de configuración da túa conta ou contactando coa empresa. Non recibirá un reembolso das taxas que xa pagou polo seu período de subscrición actual e poderá acceder ao servizo ata o final do seu período de subscrición actual.

facturación

Deberás proporcionar á Compañía información de facturación precisa e completa, incluíndo nome completo, enderezo, estado, código postal, número de teléfono e información dun método de pago válido.

No caso de non producirse a facturación automática por calquera motivo, a Empresa emitirá unha factura electrónica na que se indicará que deberá proceder manualmente, nun prazo determinado, ao pagamento íntegro correspondente ao período de facturación indicado na factura.

Cambios de tarifas

A Compañía, ao seu exclusivo criterio e en calquera momento, poderá modificar as tarifas de subscrición. Calquera cambio da tarifa de subscrición farase efectivo ao final do período de subscrición en vigor.

A Compañía proporcionaralle un aviso previo razoable de calquera cambio nas tarifas de subscrición para darlle a oportunidade de rescindir a súa subscrición antes de que tal cambio entre en vigor.

O teu uso continuado do Servizo despois de que entre en vigor o cambio da tarifa de subscrición constitúe o teu acordo de pagar o importe modificado da tarifa de subscrición.

Política de prezos

A Compañía resérvase o dereito de revisar os seus prezos en calquera momento antes de aceptar un Pedido.

Os prezos citados poden ser revisados ​​pola Compañía despois de aceptar un Pedido no caso de que se produza algún suceso que afecte á entrega causado por accións gobernamentais, variacións nos dereitos de aduana, aumento dos gastos de envío, custos de cambio máis elevados e calquera outro asunto alleo ao control da Compañía. . Nese caso, terá dereito a cancelar o seu pedido.

pagos

Todos os bens comprados están suxeitos a un pago único. O pago pódese realizar a través de varios métodos de pago que temos dispoñibles, como Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express ou métodos de pago en liña (PayPal, por exemplo).

As tarxetas de pago (tarxetas de crédito ou débito) están suxeitas a verificacións de validación e autorización do emisor da túa tarxeta. Se non recibimos a autorización necesaria, non seremos responsables de ningún atraso ou falta de entrega do seu pedido.

Contas de usuario

Cando crea unha conta con nós, debe proporcionarnos información precisa, completa e actual en todo momento. Non facelo constitúe un incumprimento das Condicións, que pode producir a cancelación inmediata da túa conta no noso servizo.

Vostede é responsable de protexer o contrasinal que utiliza para acceder ao Servizo e de calquera actividade ou acción baixo o seu contrasinal, tanto se o seu contrasinal é co noso servizo como con un servizo de redes sociais de terceiros.

Acepta non revelar o seu contrasinal a ningún terceiro. Debes notificarnos inmediatamente despois de ter coñecemento de calquera violación da seguridade ou uso non autorizado da túa conta.

Non pode usar como nome de usuario o nome doutra persoa ou entidade ou que non estea legalmente dispoñible para o seu uso, un nome ou marca rexistrada que estea suxeita a calquera dereito doutra persoa ou entidade que non sexa vostede sen a autorización adecuada, ou un nome que sexa doutro xeito ofensivo, vulgar ou obsceno.

contido

O teu dereito a publicar contido

O noso Servizo permítelle publicar Contido. Vostede é responsable do Contido que publique no Servizo, incluída a súa legalidade, fiabilidade e idoneidade.

Ao publicar Contido no Servizo, concédesnos o dereito e a licenza para usar, modificar, executar publicamente, mostrar, reproducir e distribuír o devandito Contido no Servizo e a través do mesmo. Vostede conserva todos os seus dereitos sobre calquera Contido que envíe, publique ou amose no Servizo ou a través do mesmo e vostede é responsable de protexer eses dereitos. Aceptas que esta licenza inclúe o dereito de poñer o teu Contido a disposición doutros usuarios do Servizo, que tamén poden usar o teu Contido suxeito a estas Condicións.

Vostede declara e garante que: (i) o Contido é teu (ti o posúe) ou tes o dereito de usalo e de concedernos os dereitos e licenzas previstos nestas Condicións, e (ii) a publicación do teu Contido en ou a través do Servizo non viola os dereitos de privacidade, dereitos de publicidade, dereitos de autor, dereitos contractuais ou calquera outro dereito de ningunha persoa.

Restricións de contido

A Compañía non se fai responsable do contido dos usuarios do Servizo. Entendes e aceptas expresamente que es o único responsable do Contido e de toda a actividade que se produza na túa conta, xa sexa por ti ou por calquera terceira persoa que utilice a túa conta.

Non pode transmitir ningún Contido que sexa ilícito, ofensivo, molesto, destinado a repugnar, ameazar, calumniar, difamatorio, obsceno ou censurable. Os exemplos deste contido censurable inclúen, entre outros, os seguintes:

 • Ilícita ou promoción de actividades ilícitas.
 • Contido difamatorio, discriminatorio ou mezquino, incluíndo referencias ou comentarios sobre relixión, raza, orientación sexual, xénero, orixe nacional/étnica ou outros grupos dirixidos.
 • Spam, xerado por máquina ou aleatoriamente, que constitúe publicidade non autorizada ou non solicitada, cartas en cadea, calquera outra forma de solicitude non autorizada ou calquera forma de lotería ou xogo.
 • Conter ou instalar virus, vermes, malware, troianos ou outro contido que estea deseñado ou destinado a perturbar, danar ou limitar o funcionamento de calquera software, hardware ou equipo de telecomunicacións ou para danar ou obter acceso non autorizado a calquera dato ou outro información dunha terceira persoa.
 • Infrinxir calquera dereito de propiedade de calquera parte, incluíndo patente, marca rexistrada, segredo comercial, copyright, dereito de publicidade ou outros dereitos.
 • Suplantar a identidade de calquera persoa ou entidade, incluíndo a Empresa e os seus empregados ou representantes.
 • Violar a privacidade de calquera terceira persoa.
 • Información e características falsas.

A Compañía resérvase o dereito, pero non a obriga, de, ao seu exclusivo criterio, determinar se algún Contido é adecuado ou non e cumpre con estas Condicións, rexeitar ou eliminar este Contido. A Compañía resérvase ademais o dereito de facer formato e edicións e cambiar a forma de calquera Contido. A Compañía tamén pode limitar ou revogar o uso do Servizo se publicas tal Contido censurable. Como a Compañía non pode controlar todo o contido publicado polos usuarios e/ou terceiros no Servizo, aceptas usar o Servizo baixo o teu propio risco. Vostede entende que ao usar o Servizo pode estar exposto a contido que pode considerar ofensivo, indecente, incorrecto ou censurable, e acepta que baixo ningún concepto a Compañía será responsable de ningún contido, incluídos os erros ou omisións en calquera contido, ou calquera perda ou dano de calquera tipo ocasionado como resultado do uso de calquera contido.

Copia de seguranza de contido

Aínda que se realizan copias de seguridade periódicas do Contido, a Compañía non garante que non haberá perdas nin corrupción dos datos.

Os puntos de copia de seguranza danados ou non válidos poden deberse, sen limitación, a un Contido corrompido antes de realizar a copia de seguranza ou que cambia durante o tempo que se realiza unha copia de seguranza.

A Compañía prestará asistencia e tentará solucionar calquera problema coñecido ou descuberto que poida afectar ás copias de seguranza do Contido. Pero recoñeces que a Compañía non ten ningunha responsabilidade relacionada coa integridade do Contido ou a falla de restaurar con éxito o Contido a un estado utilizable.

Acepta manter unha copia completa e precisa de calquera Contido nunha localización independente do Servizo.

Política de dereitos de autor

Infracción da propiedade intelectual

Respectamos os dereitos de propiedade intelectual dos demais. A nosa política é responder a calquera reclamación de que o Contido publicado no Servizo infrinxa un copyright ou outra infracción da propiedade intelectual de calquera persoa.

Se vostede é propietario dos dereitos de autor, ou está autorizado en nome dun, e considera que o traballo protexido por dereitos de autor foi copiado dun xeito que constitúe unha infracción dos dereitos de autor que se está a producir a través do Servizo, deberá enviar o seu aviso por escrito á atención de o noso axente de dereitos de autor por correo electrónico en admin@reignitedemocracyaustralia.com.au e inclúe no teu aviso unha descrición detallada da presunta infracción.

Pode ser responsable dos danos (incluídos os custos e os honorarios dos avogados) por terxiversar que calquera Contido está a infrinxir os teus dereitos de autor.

Aviso DMCA e procedemento DMCA para reclamacións por infracción de copyright

Podes enviar unha notificación de acordo coa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) proporcionando ao noso axente de dereitos de autor a seguinte información por escrito (consulta 17 USC 512(c)(3) para máis detalles):

 • Unha sinatura electrónica ou física da persoa autorizada para actuar en nome do propietario do interese do copyright.
 • Unha descrición da obra protexida por copyright que vostede afirma que se infrinxiu, incluíndo o URL (é dicir, o enderezo da páxina web) da localización onde existe a obra protexida por copyright ou unha copia da obra protexida por copyright.
 • Identificación do URL ou doutra localización específica do Servizo onde se atopa o material que vostede afirma que infrinxe.
 • O teu enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico.
 • Unha declaración da túa parte na que cres de boa fe que o uso impugnado non está autorizado polo propietario do copyright, o seu axente ou a lei.
 • Unha declaración por ti, feita baixo pena de perxuro, de que a información anterior do teu aviso é precisa e de que es o propietario dos dereitos de autor ou está autorizado para actuar en nome do propietario.

Podes contactar co noso axente de dereitos de autor por correo electrónico en admin@reignitedemocracyaustralia.com.au. Tras recibir unha notificación, a Compañía adoptará as medidas que considere oportunas, ao seu exclusivo criterio, incluíndo a eliminación do contido impugnado do Servizo.

Propiedade Intelectual

O servizo e o seu contido orixinal (excluído o contido fornecido por vostede ou outros usuarios), as funcións e a funcionalidade son e seguirán sendo propiedade exclusiva da compañía e dos seus concesionarios.

O servizo está protexido por dereitos de autor, marcas comerciais e outras leis tanto do país como de países estranxeiros.

As nosas marcas comerciais e vestimenta comercial non se poden usar en relación con ningún produto ou servizo sen o consentimento previo por escrito da Compañía.

Os teus comentarios para nós

Cede todos os dereitos, títulos e intereses en calquera comentario que proporcione á empresa. Se por calquera motivo esa cesión non é efectiva, acepta outorgar á Compañía un dereito non exclusivo, perpetuo, irrevogable, libre de dereitos, de todo o mundo e licenza para usar, reproducir, divulgar, sub-licenciar, distribuír, modificar e explotar tales comentarios sen restrición.

Ligazóns a outros sitios web

O noso Servizo pode conter ligazóns a sitios web ou servizos de terceiros que non son propiedade nin están controlados pola Compañía.

A Compañía non ten control e non asume ningunha responsabilidade sobre o contido, as políticas de privacidade ou as prácticas de sitios web ou servizos de terceiros. Ademais, recoñece e acepta que a Compañía non será responsable nin responsable, directa ou indirectamente, de ningún dano ou perda causada ou presuntamente causada por ou en relación co uso ou a dependencia de tales contidos, bens ou servizos dispoñibles en ou a través de tales sitios web ou servizos.

Recomendámosche encarecidamente que leas os termos e condicións e as políticas de privacidade de calquera sitio web ou servizo de terceiros que visites.

Terminación

Podemos rescindir ou suspender a súa conta inmediatamente, sen previo aviso nin responsabilidade, por calquera motivo, incluído, sen limitación, se incumpre estes Termos e condicións.

Tras a terminación, o seu dereito a utilizar o Servizo cesará inmediatamente. Se desexa pechar a súa conta, pode simplemente deixar de usar o Servizo.

Limitación de Responsabilidade

Sen prexuízo de calquera dano en que poida incorrer, a totalidade da responsabilidade da Compañía e de calquera dos seus provedores en virtude de calquera disposición destas Condicións e o seu recurso exclusivo por todo o anterior estará limitada ao importe realmente pagado por vostede a través do Servizo ou 100 AUD. se non comprou nada a través do Servizo.

Na medida máxima permitida pola lei aplicable, en ningún caso a Compañía ou os seus provedores serán responsables de danos especiais, incidentais, indirectos ou consecuentes (incluíndo, pero sen limitarse a, danos por perda de beneficios, perda de datos ou outra información, sobre interrupcións comerciais, por danos persoais, perda de privacidade derivada ou relacionada coa forma ou a incapacidade de usar o Servizo, software de terceiros e / ou hardware de terceiros empregado co Servizo, ou en caso contrario, con algunha disposición destes termos), aínda que a compañía ou calquera fornecedor recibiran o aviso da posibilidade de danos e incluso se o recurso falla o seu propósito esencial.

Algúns estados non permiten a exclusión de garantías implícitas nin a limitación de responsabilidade por danos incidentais ou consecuentes, o que significa que algunhas das limitacións anteriores poden non aplicarse. Nestes estados, a responsabilidade de cada parte estará limitada na maior medida permitida pola lei.

Exención de responsabilidade "TAL COMO ESTÁ" e "COMO ESTÁ DISPONIBLE"

O Servizo ofrécese "TAL CUAL" e "SEGÚN DISPOÑIBLE" e con todos os fallos e defectos sen garantía de ningún tipo. Na medida en que o permita a lexislación aplicable, a Compañía, no seu propio nome e en nome dos seus afiliados e dos seus respectivos licenciantes e provedores de servizos, renuncia expresamente a todas as garantías, xa sexan expresas, implícitas, estatutarias ou doutro tipo, con respecto ao Servizo, incluídas todas as garantías implícitas de comerciabilidade, adecuación para un fin determinado, título e non infracción, e garantías que poidan xurdir no curso da negociación, o curso do rendemento, o uso ou a práctica comercial. Sen limitación ao anterior, a Compañía non ofrece ningunha garantía nin compromiso, e non fai ningunha representación de ningún tipo de que o Servizo cumpra os seus requisitos, acadará os resultados previstos, sexa compatible ou funcione con calquera outro software, aplicación, sistema ou servizo, operará. sen interrupción, cumprir calquera estándar de rendemento ou fiabilidade ou estar libre de erros ou que calquera erro ou defecto poida ou será corrixido.

Sen limitar o anterior, nin a Compañía nin ningún provedor da compañía fai ningunha representación ou garantía de ningún tipo, expresa ou implícita: (i) en canto ao funcionamento ou dispoñibilidade do Servizo, ou á información, contido e materiais ou produtos incluído nel; (ii) que o servizo será ininterrompido ou exento de erros; (iii) en canto á precisión, fiabilidade ou actualidade de calquera información ou contido subministrado a través do Servizo; ou (iv) que o Servizo, os seus servidores, o contido ou os correos electrónicos enviados desde ou en nome da Compañía están libres de virus, scripts, cabalos de Troia, gusanos, malware, bombas de tempo ou outros compoñentes nocivos.

Algunhas xurisdicións non permiten a exclusión de certos tipos de garantías ou limitacións aos dereitos legais aplicables dun consumidor, polo que algunhas ou todas as exclusións e limitacións anteriores non se lle poden aplicar. Pero, en tal caso, as exclusións e limitacións establecidas nesta sección aplicaranse na maior medida executoria de acordo coa lexislación aplicable.

Lei de rexencia

As leis do país, excluídas as súas normas sobre conflitos de lei, rexerán estes termos e o seu uso do servizo. O seu uso da aplicación tamén pode estar suxeito a outras leis locais, estatais, nacionais ou internacionais.

Resolución de disputas

Se ten algunha preocupación ou disputa sobre o Servizo, vostede acepta primeiro intentar resolver a disputa de xeito informal contactando coa empresa.

Para usuarios da Unión Europea (UE)

Se vostede é un consumidor da Unión Europea, beneficiarase de calquera disposición obrigatoria da lei do país onde resida.

Cumprimento legal dos Estados Unidos

Vostede declara e garante que (i) non está situado nun país suxeito ao embargo do goberno dos Estados Unidos ou que foi designado polo goberno dos Estados Unidos como un país de "apoio terrorista" e (ii) non está aparece en calquera lista do goberno dos Estados Unidos de partes prohibidas ou restrinxidas.

Severabilidade e renuncia

Autonomía

Se algunha disposición destes termos se considera inaplicable ou inválida, a dita disposición cambiarase e interpretarase para cumprir os obxectivos da dita disposición na maior medida posible segundo a lexislación aplicable e as disposicións restantes seguirán en pleno vigor e efecto.

Renuncia

Salvo o disposto no presente documento, o incumprimento dun dereito ou a esixencia do cumprimento dunha obriga baixo os presentes Termos non afectará a capacidade dunha parte para exercer ese dereito nin requirir tal execución en ningún momento posterior nin a renuncia a unha infracción constituirá unha renuncia de calquera incumprimento posterior.

Interpretación da tradución

É posible que estes termos e condicións se traduzan se os poñemos á túa disposición no noso servizo. Vostede acepta que o texto orixinal en inglés prevalecerá en caso de disputa.

Cambios nestes termos e condicións

Reservámonos o dereito, ao noso criterio, de modificar ou substituír estes Termos en calquera momento. Se a revisión é importante, faremos un esforzo razoable para avisar polo menos con 30 días de antelación antes de que entren en vigor os novos termos. O que constitúe un cambio material determinarase ao noso exclusivo criterio.

Ao continuar accedendo ou utilizando o noso servizo despois de que esas revisións se fagan efectivas, vostede acepta estar obrigado polos termos revisados. Se non está de acordo cos novos termos, total ou parcial, deixa de usar o sitio web e o servizo.

Contacto

Se tes algunha dúbida sobre estes Termos e condicións, pode poñerse en contacto connosco: